ფასდაკლება!

What Do You Meme?

რეკომენდირებული ასაკი

17+

მოთამაშეების რაოდენობა

3-20 მოთამაშე

თამაშის ხანგრძლივობა

30-90 წუთი

თამაშის სირთულე

1.00

თამაშის მოცულობა

6.5 x 4.53 x 2.95 inches

50.00 

What Do You Meme? is a party card game for the social media generation. Each round, one player takes the role of judge and plays a photo card, after which everyone else plays a caption card to complete the meme. The judge decides the funniest pairing, and whoever played the winning caption card wins the round. Lather, rinse, and repeat.

რეკომენდირებული ასაკი

17+

მოთამაშეების რაოდენობა

3-20 მოთამაშე

თამაშის ხანგრძლივობა

30-90 წუთი

თამაშის სირთულე

1.00

თამაშის მოცულობა

6.5 x 4.53 x 2.95 inches