ბაზინგა

რეკომენდირებული ასაკი

12+

მოთამაშეების რაოდენობა

3-6 მოთამაშე

თამაშის ხანგრძლივობა

30-60 წუთი

თამაშის სირთულე

1.50

თამაშის მოცულობა

11.6 x 2.9 x 11.6 inches

90.00 

სამაგიდო თამაში ბაზინგა – ეს არის სიტყვების ახსნა სხვადასხვა მეთოდით, რომელიც ამ ჟანრში აბსოლიტურად ახალ ეპოქას ქმნის. თამაშის მთავარი პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: მისი მსვლელობისას ყალიბდება წყვილები, რომელთაც უკეთ ესმით ერთმანეთის. თამაშში გამარჯვებულიც სწორედ წყვილი ხდება. ამ ტიპის თამაშებისგან განსხვავებით ბაზინგაში ყველა მოთამაშეა ჩართული უწყვეტად, რაც მეტ ინტერესსა და დაძაბულ კონკურენციას ქმნის. ყოველი მოთამაშე განსაზღვრული ალგორითმის მეშვეობით თვითონვე ირჩევს სიტყვის ახსნის სასურველ მეთოდსა და მის სირთულეს, რაც უზრუნველყოფს მოქმედებისა და სტრატეგიის სრულ თავისუფლებას.

 

 

რეკომენდირებული ასაკი

12+

მოთამაშეების რაოდენობა

3-6 მოთამაშე

თამაშის ხანგრძლივობა

30-60 წუთი

თამაშის სირთულე

1.50

თამაშის მოცულობა

11.6 x 2.9 x 11.6 inches