სიმართლე თუ მოქმედება

რეკომენდირებული ასაკი

18+

მოთამაშეების რაოდენობა

2-10 მოთამაშე

თამაშის მოცულობა

7 x 7 x 3.5 cm

40.00 

მათრობელა კარტები.

რეკომენდირებული ასაკი

18+

მოთამაშეების რაოდენობა

2-10 მოთამაშე

თამაშის მოცულობა

7 x 7 x 3.5 cm